Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Öğrenme Süreci
Eğitim Yöntemleri
Planlama
Eğitim Sunumu Hazırlama
Eğitim İçin Zihinsel Hazırlık
Eğitim İçin Fiziksel Hazırlık
Eğitim Sunumunu Gerçekleştirme
Görsel ve İşitsel Araçların Kullanımı
Eğitim Salonunun Düzeni
Farklı Katılımcı Tiplerini Anlama
Katılımcılarla Sözlü İletişim
Eğitim Sonrası Takip Çalışmaları

Öğrenme Süreci
Yetişkinler Nasıl Öğrenir?
Sunumu Planlama
Sunum Hazırlık Çalışmaları
Sunum İçin Zihinsel Hazırlık
Sunum İçin Fiziksel Hazırlık
Görsel ve İşitsel Araçların Kullanımı
Sunum Odası Düzeni
Farklı Katılımcı Tiplerini Anlama
Katılımcılarla Sözlü İletişim
Katılımcılarla Sözsüz İletişim
Sunumu Gerçekleştirme

Zeka Türleri ve Duygusal Zeka Kavramı
Öz Farkındalık / Öz Bilinç
Öz Yönetim ve Duyguların Denetimi
Sosyal Farkındalık ve Empatik İletişim
Sosyal Becerilerin ve İlişkilerin Yönetimi

Zeka Türleri ve Duygusal Zeka Kavramı
Stres ve Stres Kaynakları
Stresi Algılayış Biçimimiz
Stresin Etkileri
Bireysel Stres Yönetimi