Tahsilat Ekipleri İçin Gelişim Programları

Tahsilat Uzmanları İçin

Müşteri Odaklı Hizmet Yaklaşımı
Tahsilat Görüşmelerinde Telefonla İletişimin Temel İlkeleri
Telefonda Olumlu İletişim Terminolojisi
Farklı İnsan Tipleri ve Uygun Davranış Modelleri
Bireysel Stres Yönetimi

Müşteri Odaklı Hizmet Yaklaşımı
Tahsilat Görüşmelerinde Telefonla İletişimin Temel İlkeleri
Telefonda Olumlu İletişim Terminolojisi
Farklı İnsan Tipleri ve Uygun Davranış Modelleri
İknanın ve İknanın Temel Prensipleri
Bireysel Stres Yönetimi