Yönetim ve Liderlik Programları

Yöneticiler İçin

Lider / Yönetici / Koçluk Kavramları
Yeni Yönetici Olmanın Zorlukları
Yöneticinin Duygusal Zekası
Yönetsel İletişim Becerileri
Farklı Çalışan Profillerini Anlamak
Koçluk Görüşmeleri

Lider / Yönetici Kavramları
Liderlikte Duygusal Zeka
Yönetsel İletişim Becerileri
Farklı Bireyleri Anlama
Durumsal Liderlik ve Motivasyon
Koçluk Görüşmeleri
Çalışanları Geliştirme
Başarılı Ekipler Oluşturmak